Holistyczny Manifest

„Zdrowe życie oznacza życie w harmonii”.

Wstęp

Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, wkraczając w nową epokę ważnych i niezbędnych zmian. Ludzie, społeczności i całe narody stają przed wyzwaniem dostosowania się do warunków długoterminowego, zrównoważonego rozwoju planety. W tym procesie wiele osób czuje się nieswojo.

Holistic chce pomóc Tobie żyć zrównoważonym życiem, aby Twoje ciało i dusza czuły się dobrze. Gdy jesteś zdrowszy, szczęśliwszy i pozostajesz w równowadze, masz więcej energii i siły, aby wyrażać miłość. W ten sposób przyciągasz w swoją stronę więcej radości, energii i miłości, które skupiają się wokół Twojej osoby. Razem tworzymy zdrowszy, szczęśliwszy i bardziej kochający świat, który jest zrównoważony.

Holistic wspiera zdrowszy świat za pośrenictwem wiedzy na temat przyczyn chorób oraz jak można ich uniknąć lub wyeliminować, a także, jak odbudować balans w Twoim organiźmie. Holistic dostarcza informacji na temat stylu życia, diety, zdrowia i dobrego samopoczucia, tak abyś mógł odtworzyć harmonię i siebie samego oraz przejął kontrolę nad swoim zdrowiem.

Holistic zmierza także do tego, aby wypełnić lukę pomiędzy medycyną konwencjonalną i medycyną alternatywną poprzez zrozumienie dobrych stron obdydwu systemów oraz wykazanie, jak mogą  one się wzajemnie uzupełniać i współpracować.

Holistic szwedzkie ekologiczne suplementy diety w kapsułkach roślinnych

Nasz cel:

Holistic będzie siłą napędową w procesie zmian, który pomoże ludziom zrozumieć co oznacza zrównoważony rozwój i dostarczy narzędzi tego rozwoju. W ten sposób ludzie będą mogli dać z siebie więcej na rzecz środowiska i społeczeństwa w szerokim rozumieniu.

Nasza wizja

Holistic chce pomóc Tobie żyć w równowadze i czuć się dobrze, tak na ciele, jak i w duszy, abyś mógł przejąć ster nad swoim zdrowiem. W ten sposób przyczyniamy się do zdroweszego, szczęśliwszego i wypełnionego miłością świata. Holistic jest ideą odnoszącą się do zdrowotnych suplementów diety.

Nasza firma

Holistic rozwija i promuje skuteczne i przyjazne dla zrównoważonego rozwoju suplementy diety oraz propaguje wiedzę na temat zdrowia poprzez kursy i informacje dotyczące stylu życia, zdrowej diety i dobrego samopoczucia.

Holistic szwedzkie ekologiczne suplementy diety w kapsułkach roślinnych

Nasze strategie

Produkt własny

Holistic sprzedaje jedne z najlepszych suplementów na rynku, z naciskiem na system trawienny, system odpornościowy, hormonalny, oczyszczanie organizmu. Produkty tworzone są wg naszych wytycznych dotyczących działania, zawartości i jakości. Dokładamy starań, aby były tak naturalne i czyste, jak to tylko możliwe.

Spotkania z klientami

Holistic organizuje odczyty, kursy i seminaria na temat medycyny alternatywnej, medycyny energetycznej, rozwoju osobistego i duchowego. Wiedza oparta jest na nowoczesnych badaniach,  doświadczeniach historycznych i wiedzy ezoterycznej z nauką i intuicją, jako wiodącymi wytycznymi.

Podejście holistyczne

Produkty Holistic są częścią większej całości i rozwiązują rozmaite problemy. Nie są one nastawione na „doraźne i szybkie” pozbycie się symptomów, ale na na zrównoważenie fundamentalnych zachwiań i wsparcie organizumu w procesie samoleczenia.

W ten sposób otrzymujesz znacznie lepsze rezultaty w długim okresie i wyniki ulegają poprawie, jeżeli wyeliminowane zostają głębokie przyczyny.

Oznacza to, że nie promujemy swoich produktów jako „szybkiego środka zaradczego”, gdyż wiemy, że takie hasła  opierają się  na ludzkich nadziejach na błyskawiczne rozwiązania niż na rzeczywistości. Wiemy, że wszystkie problemy mogą być rozwiązane dzięki odpowiedniej wiedzy i systematycznej pracy w dążeniu do celu. To stwierdzenie jest także prawdziwe w stosuknku do większości chorób przewlekłych.

Jakość

Klienci odbierają jakość produktów Holistic jako najwyższą na rynku. „Najlepsza klasa” to termin, który często słyszymy. Nie idziemy na żadne kompromisy w materii jakości i czynimy wszelkie wysiłki i dokłądamy starań, aby wytwarzać najlepsze produkty w zakresie składników, kompozycji, jakości i synergii. To oznacza, że cena nie jest wytyczną podczas tworzenia produktów.

Jednocześnie zależy nam, aby każdy mógł pozwolić sobie na zakup naszych produktów lub dołączyć do naszych kursów, dlatego utrzymujemy ceny na możliwie najniższym poziomie bez szkody dla jakości.

Jeżeli nabywasz produkty Holistic lub udajesz się na jeden z naszych odczytów lub kursów, powinieneś czuć się dobrze ze swoim wyborem i być pewien, że za wydane pieniądze otrzymujesz odpowiednią wartość.

Obsługa i opieka nad klientem

Nasze wartości oparte są częściowo na miłości dla naszch braci, uczciwości i wzajemnym szacunku. Jest rzeczą oczywistą, że klienci są zadowoleni z naszych produktów i usług. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy naszym klientom dostarczyć coś więcej, aby byli oni usatysfakcjonowani nawet z naszego nastawienia względem ich, np. w procesie obsługi klienta lub podczas kursów. Holistyczny duch przenika wszystko, co robimy  i nasz klient dostrzega to. Satysfakcja klienta jest dla nas kluczowym czynnikiem sukcesu. Z tego względu jest dla nas ogromnie ważne, aby nasi pracownicy bezustannie pracowali nad swoim rozwojem osobistym.

Dotrzymujemy obietnic

Dotrzymujemy obietnic i aby to osiągnąć, działamy spójnie wewnątrz, podczas kontaktów z klientami i dostawcami.

Holistic szwedzkie ekologiczne suplementy diety w kapsułkach roślinnych

Nasze wartości fundamentalne

U podstaw naszej działalności znajdują się pewne kluczowe wartości, które wyznaczają drogę naszego myślenia i naszych działań. Podejście jest rzeczą kluczową, a nasze postawy i wartości prowadzą nas do wskazanych celów. Z odpowiednim nastawieniem, można osiągnąć każdy rezultat. Nasze wartości kluczowe mogą być podsumowane następująco:

Miłość

Jest tylko miłość. Miłość jest podstawową energią w naszym układzie słonecznym i podtrzymuje razem atomy, ciała niebieskie, indywidualne jednostki oraz społeczności za poprzez przyciąganie. W obliczu starachu, miłość nie może uzyskać pełni wyrazu.

Radość

Z miłości wynika radość. Radość jest naszą prawdziwą naturą.

Jedność

Wszyskto jest ze sobą połączone, podobnie jak liście drzewa, przez które przepływają te same soki. Jesteśmy wszyscy połączeni tą samą, podstawową energią.

Uczciwość

Bycie uczciwym to coś więcej niż nie mówienie nieprawdy. Bycie uczciwym wobec siebie oznacza, że nigdy nie padasz ofiarą bez postrzegania rzeczywistości taką, jaką jest na prawdę. To prowadzi do pokory i zrozumienia innych.

Holistyka

Człowiek jest jednostką stanowiącą część większej całośći, jaką zwiemy wszechświatem. Bez holistycznego podejścia, rzeczywistość nie wydaje się wystarczająco jasna i podejmujemy jedynie krótkoterminowe decyzje.

Zastrzeżenie

Bez miłości, jedności i uczciwości jako podstawy, odpowiedzialność staje się nieodzowną konsekwencją. To co najlepsze dla wszystkich, jest najlepsze dla mnie, gdyż wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi. Jest to sytuacja wygrany – wygrany.

Szacunek

Szacunek dla wszystkich ludzi i Matki Ziemi. Jeżeli zrozumiesz, że wszyscy ludzie stanowią część tej samej jedności, staje się oczywistym, że szacunek dla każdego jest wszystkim. Są oni częścią tej samej całości, co ja.

Równowaga

Życie podlega ciągłym zmianom, co samo z siebie jest źródłem nierównowagi (porównaj z chodzeniem). Niemniej jednak, życie ciągle zmierza do powrotu do równowagi. Tak długo, jak balans jest utrzymywany na przestrzeni czasu , nazywamy ten stan równowagą. Gdy równowaga nie może być utrzymana, rodzą się problemy. Ma to zastosowanie do wszystkich sfer życia. Dla przykładu, zachwianie równowagi w systemie gospodarczym prowadzi do poważnych trudności. Nierównowaga w przepływie energii w ciele prowadzi do chorób.

Naturalne

Na przestrzeni wieków, ludziom udało się przystosować do natury. To co naturalne, jest zazwyczaj najlepsze dla nas. Doświadczenie pokazuje także, że dotyczy to także zdrowia – nic nie może zastąpić zdrowego stylu  życia. Jednym z podstawowych problemów dzisiaj jest to, że jesteśmy odcięci od siebie samych i żyjemy w sposób nienaturalny dla nas samych. To powoduje zachwianie równowagi i problemy.

 Zrównoważone w długim okresie

Zrównoważone jest to, co jest w równowadze. Dotyczy to zdrowia, wzrostu populacji i planety. Doświadczenie pokazuje, że niezrównoważone znika, właśnie dlatego, że nie jest zrównoważone.

Wzrost

Wzrost jest naturalną częścią życia. Jeżeli nie ma wzrostu, przepływ energii jest zahamowany, co prowadzi do nierównowagi.

Poświęcenie

Oddanie oznacza miłość. Można kochać partnera, dzieci, swoje cele lub pracę. Jeżeli kocha się życie samo w sobie, oznacza to, że jest się zawsze bardzo szczęśliwym.

Odwaga do zmian

W procesie zmian, w którym żyjemy teraz, wiele będzie się zmieniało w krótkim okresie czasu. Wiele osób chce zatrzymać stare, gdyż to wydaje się bezpieczniejsze, ale takim nie jest. Zmiana jest nieunikniona – rozwój, jest kwestią wyboru. Stanie się pionierem i podjęcie wyzwania polegającego na dokonaniu niezbędnych i pozytywnych zmian wymaga odwagi.

Holistic szwedzkie ekologiczne suplementy diety w kapsułkach roślinnych

Nasze pryncypia

Powiedz, jak to jest

Jesteśmy ucziwi i bezpośredni w naszych wszystkich przekazach. Mówimy o problemach i unikamy mówiania o innych. Bazujemy na faktach, pozytywnych czy negatywnych i proponujemy rozwiązania problemów i dajemy sugestie naprawy.

Rób to, co właściwe

Szanujemy naszą wizję i nasze wartości, poszukując najlepszych rozwiązań i traktujemy innych, jak byśmy chcieli sami być traktowani. Dotrzymujemy obietnic.

Szacunek dla naszych klientów

Myślimy, planujemy i działamy, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i spełniać ich potrzeby.

Mieć radość

Jesteśmy poważni, jeżeli chodzi o osiąganie naszych rezultatów, ale chcemy, aby nasza praca nie miała formalnego charakteru i cenimy sobie dobry humor. Zależy nam na osiąganiu dobrej równowagi pomiędzy pracą  i życiem osobistym.

Praca zespołowa

Okazujemy sobie wzajemną troskę.  Ewoluujemy, angażujemy innych i stawiam y sobie nawzajem wyzwania. Razem świętujemy nasze sukcesy.

Brać odpowiedzialność

Jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni za efektywną pracę, z której korzyści odnosi firma.

Ciągłe doskonalenie

Kwestionujemy nasze przyzwyczajenia i ciągle szukamy możliwości doskonalenia. Oceniamy i akceptujemy ryzyko, uczymy się z naszych sukcesów i porażek. Stale pracujemy nad poprawieniem efektywności kosztowej przedsiębiorstwa.

Nagradzanie

Wolimy przewodzić poprzez dawanie nagród niż krytykowanie błędów.

Upraszczanie

Upraszczamy proces decyzyjny opierając się na faktach i krótkich ścieżkach decyzyjnych.

Holistic szwedzkie ekologiczne suplementy diety w kapsułkach roślinnych

Posłowie.

Ta publikacja podsumowuje nasze cele i stanowi podstawę, na której budujemy naszą przyszłość.

Narodziła się z dialogów i dyskusji; naszą ambicją jest, aby stałą się czymś więcej niż tylko komputerowym tworem.

Używaj jej regularnie i bierz pod rozwagę mądrość, którą posiadamy wspólnie oraz nie zampominaj, że kreujesz świat, w którym chcesz żyć.

Dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani i dają naszej firmie siłę, która może tworzyć zdrowszy  i lepszy świat.